HAKO2021
Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018, Warszawa 01.02.2018.
(2018-02-01)

VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018, Warszawa 01.02.2018.

Hotel Novotel Airportul
1 Sierpnia 1, Warszawa

sos18.jpg

Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.

W tej edycji Konferencji chcielibyśmy się skupić na następujących tematach:
-  „Unijny pakiet na rzecz GOZ – jakie są jego cele i co oznacza on dla Polski”

- Znaczenie innowacyjności we wdrażaniu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”

- „Jak wdrożyć zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku” (warsztat szkoleniowy)

- „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – recyklerów odpadów opakowaniowych i poużytkowych” (warsztat szkoleniowy)


sos18b.png

 
VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO
VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SAMORZĄDOWA GOSPODARKA
ODPADAMI
„Gospodarka odpadami – cele ekologiczne UE i RP – jak je osiągnąć ?”

PROGRAM


1 luty 2018
- Godz. 8.30 – 9.00 - rejestracja uczestników
SESJA I Godz. 9.00 – 10.15
Uroczyste otwarcie – Grażyna Ewa Karłowska, Prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A.
Wystąpienia gości honorowych:
- Sławomir Mazurek , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska**
- Danuta Ciechański, prof. IBWCh, Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Przewodnicząca Prezydium Centrum POLINTEGRA**

Sesja I. Unijny pakiet na rzecz GOZ – jakie są jego cele i co oznacza on dla Polski
Główne zagadnienia:

- jak przeprowadzić transpozycję pakietu do prawa polskiego
- przedstawienie zasad współpracy administracji publicznej z przedsiębiorcami, w celu
sprawnego wdrożenia pakietu 6 dyrektyw odpadowych UE

I. Kestutis SADAUSKAS**, szef ENV B „CircularEconomy& Green Growth” w Dyrekcji Generalnej Środowisko Komisji Europejskiej–prezentacja ostatecznego kształtu unijnego pakietu ws GOZ
II. Wystąpienie przedstawiciela z Ministerstwa Rozwoju - prezentacja wyników konsultacji dotyczących „mapy drogowej” przejścia na GOZ

Czas na pytania uczestników i odpowiedzi
Przerwa kawowa godz. 10.15 – 10.35

SESJA II Godz. 10.35- 12.15

„Znaczenie innowacyjności we wdrażaniu Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju”

Moderator: Andrzej Górak , profesor Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Technische Universität Dortmund** –
wprowadzenie

Główne zagadnienia:
1. Plan Odpowiedzialnego Rozwoju w koncepcji reindustrializacji Polski:
a. stan zaawansowania prac
b. wybrane sektory – biotechnologia, elektromobilność, energia
odnawialna
2. Znaczenie innowacyjnych technologii dla przyspieszenia wzrostu
gospodarczego

Prezentacje:
1. „Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty,
perspektywy
” – omówienie raportu Narodowego Banku Polskiego,
Andrzej Sławiński, Dyrektor Departamentu Badań NBP**
2. „ Polscy wynalazcy twórcami innowacji” - prof. Michał Szota,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ** ( 15 min)
Dyskusja panelowa nt: ” Znaczenie innowacyjnych technologii dla
przyspieszenia wzrostu gospodarczego”

Paneliści:
• Przedstawiciel Grupy Azoty
• Przedstawiciel„Polpharma” S.A.
• Jan Filip Staniłko, Wicedyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo
Rozwoju**
• Piotr Zaremba, Szef projektu ElektroMobility Poland S.A. **
• Solange Olszewska, Prezes Zarządu Solaris Bus and Coach S.A.**
• Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
komunalnej**

Czas na pytania uczestników i odpowiedzi.
Przerwa godz.12.15- 13.15 - lunch

Konferencja szkoleniowa dla samorządowców, pracowników firm
prowadzących zbiórkę oraz pracowników RIPOK
Sesja warsztatowa nr. I

„Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć
cele ekologiczne do 31.12.2020 roku ?
” godz. 13.15 – 14.45
Główne zagadnienia:
• Segregacja odpadów „ u źródła” na 5 frakcji – jak to zrobić skutecznie i bez
ponoszenia nadmiernych kosztów ?”
• świadomość mieszkańców – „społeczeństwo recyklingu” jako warunek
sukcesu
• rozszerzona odpowiedzialność producenta - jak Organizacje Odzysku będą
współfinansować zwiększone koszty selektywnej zbiórki
Zajęcia warsztatowe obejmujące:
I. Omówienie ramowego wzoru SIWZ do przetargu:
a) na odbiór odpadów zbieranych selektywnie w 5 frakcjach
b) na zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie w 5 frakcjach
w RIPOK oraz w ponadregionalnych instalacjach do zagospodarowania
odpadów
c) na odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w 5 frakcjach

II. Przygotowanie wzoru oferty gminy dla Organizacji Odzysku, zobowiązanych
do finansowania kosztów netto selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych
Prowadzący: Przedstawiciel Deloitte Polska**

Przerwa kawowa godz. 14.45 – 15.05

Sesja warsztatowa nr II: ”Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez
zakłady przetwarzania - recyklerów odpadów opakowaniowych
i poużytkowych ”

godz.15.05 - 16.30
Prowadzący: Szymon Dziak-Czekan, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Polski
Recykling”**
Zajęcia warsztatowe obejmujące:
• trudności ze zbytem części surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów „ u źródła”; analiza przyczyn na podstawie wybranych przypadków („casestudy”)
• Prezentacja form i metod kontroli jakości surowców wtórnych „na bramie” zakładu recyklingu w poszczególnych branżach
• wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego: EMAS oraz ISO 14001dla zapewnienia właściwej jakości surowców wtórnych
• zasady bezpieczeństwa w logistyce odpadów opakowaniowych i poużytkowych
Prowadzący: Przedstawiciel Deloitte Polska**

Godz. 16.30- 16.40 Podsumowanie i zakończenie WARSZTATÓW szkoleniowych

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
** Zaproszeni goście w trakcie potwierdzaniaWszelkie pytania prosimy kierować do organizatora:

Zarząd Targów Warszawskich  S.A.
Tel.: +48 22 849 60 06 w.121, 122
e-mail: sosexpo@ztw.pl

Więcej: www.sosexpo.ztw.pl

sprzatanie_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia